Vijesti

Pročitaj više +09 Novembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Sedmica obilježavanja 18. godišnjice Rezolucije UN 1325

Povodom 18. godišnjice od donošenja Repolucije savjeta bezbjednosti UN 1325, Međunarodna ženska liga za slobodu i pravdu organizovala je niz aktivnosti, kako bi ukazala na položaj žena u društvu, ali i njihovo učešće i angažovanje u u mirovnim i bezbjednosnim procesima. Zajedno sa partnerima iz Kameruna, Kolumbije i Libana, angažovani su  u raznim događajima kroz
Pročitaj više +07 Novembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Aanaliza: Viktimizacija i prepreke u pristupu žena pravdi

Uprkos tome što su prošli vijekovi u kojima se kontinuirano apelovalo na poboljšanje i netolerisanje inferiornog položaja žena, takav njihov status i danas postoji u mnogim segmentima društvenog života. Kroz istoriju, kulturu i tradiciju, žene su imale manja ili veća prava, a mnoge od njih i dalje suočavaju sa problemima u pogledu zapošljavanja, ostvarivanja prihoda,
Pročitaj više +05 Novembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Počeo “Brussels advocacy week”

Predavanjem Sanne Tielemans, bivše političke savjetnice EUSR za BiH počela je Kvinna till Kvinna “Brussels Advocacy Week” na kojoj prisustvuje predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. U narednih nekoliko dana, planirani su sureti, sastanci i diskusije sa predstavnicima najvažnijih evropskih institucija, kako bi se razgovaralo o implementaciji projekta GAP II, sveobuhvatnijem uključivanju pitanja rodne ravnopravnosti

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP