Vijesti

Pročitaj više +25 Decembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Analiza: Socijalna i penziona prava – jaz između muškaraca i žena

Zakon o ravnopravnosti polova (Službeni glasnik BiH, br. 16/03, 102/09) u članu 13. predviđa nekoliko oblika direktne i indirektne diskriminacije na radu ili u vezi sa radnim i socijalnim pravima. Isto se definiše i članovima 14-18. Treba, međutim, naglasiti, da razlike u platama, a posljedično i u penzijama, nastaju uglavnom ne putem oblika diskriminacije koji
Pročitaj više +20 Decembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Britanija zabranjuje reklame u kojima su žene domaćice, a muškarci glave porodice!

 Agencija za oglašivačke standarde objavila je da će Velika Britanija zabraniti oglase koji sadrže rodne stereotipe Odredba bi trebalo da stupi na snagu u junu 2019. godine i napokon stane na kraj oglašavanju u kojem su žene prikazane kao domaćice, a muškarci kao glavni hranitelji porodice.  Smjernice Odbora oglašavanja objasnile su da to ne znači
Pročitaj više +18 Decembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Analiza: Samozapošljavanje žena i pomažući članovi domaćinstva

Da je položaj žena u dvadeset i prvom vijeku znatnog broja država i dalje nezavidan u većini društveno-političkih i socijalnih sfera života nije neprimjetna činjenica. Zbog još postojećih, neiskorijenjenih i patrijarhalnih razmišljanja one su primorane da se suočavaju sa različitim preprekama u svakodnevici, naročito u oblasti zapošljavanja. Takođe, loši uslovi rada, radna eksploatacija, psihičko i

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP