Vijesti

Pročitaj više +18 Septembra 2017 By Helsinški in Vijesti

Nova 35. preporuka CEDAW komiteta za prioritet ima rodno zasnovano nasilje

Brisel-Jula 2017 godine, Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije  žena (CEDAW Komitet) usvojio je novu Generalnu preporuku, koja se nastavlja na prethodni ključni dokument Generalna preporuka 19. Generalna preporuka 35 (GR 35) se oslanja na preporuku 19 iz 1992 . godine koja se takođe tiče nasilja nad ženama, te pruža jaku referencu i alat za
Pročitaj više +14 Septembra 2017 By Helsinški in Vijesti

Predsjedništvo BiH traži hitnu dostavu odgovora iz tačke 1 Upitnika Evropske komisije

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj redovnoj sjednici primilo k znanju Izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije. “Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u saradnji s Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH,
Pročitaj više +14 Septembra 2017 By Helsinški in Vijesti

U kom pravcu ide Evropska unija?

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker juče je pred državama članicama Evropskog parlamenta u Strazburu održao godišnji govor  članicama Unije, prezentujući svoje prioritete za narednu godinu i opisujući njegovu viziju o tome u kom pravcu bi se Evropska unija do 2025. godine mogla razvijati. Predstavio je i Mapu puta za više Ujedinjenu, Jaču i više Demokratsku uniju.

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP