Vijesti

Pročitaj više +24 Februara 2018 By Helsinški in Vijesti

Napredak u integrisanom upravljanju granicom BiH

Bosna i Hercegovina upravljanje granicom usklađuje sa propisima i standardima Evropske unije. U oblasti integrisanog upravljanja granicom ostvaren je napredak. Efikasnost granične kontrole važna je posebno u kontekstu migrantske krize jer je granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala povećanje pokušaja ilegalnih prelazaka granice. Migranti uglavnom stižu novim koridorom duž granice sa Crnom Gorom. 500 državljana
Pročitaj više +23 Februara 2018 By Helsinški in Vijesti

Korupcija smeta za ulazak EU

Član Evropskog parlamenta i izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda naglasio je danas da je borba protiv korupcije glavni uslov da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije (EU). – Nemoguće je da Bosna i Hercegovina s ovim nivoom korupcije, koji sada ima, postane članica Evropske unije – upozorio je Preda. Ostali uslov
Pročitaj više +23 Februara 2018 By Helsinški in Vijesti

U Banjoj Luci ministarska konferencija o evropskim integracijama

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (MVP BiH) organizuje međunarodnu ministarsku konferencije o temi evropskih integracija BiH i zemalja regiona u Kulturnom centru “Banski dvor” u Banjoj Luci. Prva od dvije sesije konferencije bit će posvećena ulozi parlamenata u procesu evropskih integracija i na njoj će učestvovati član Evropskog parlamenta i izvjestilac za BiH Kristijan

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP