Vijesti

Pročitaj više +30 Jula 2018 By UkljucisEU in Vijesti

BH MIGRANTSKA RUTA

Autorka:  Ivona Mandić   Izbjeglička kriza započeta u Europi 2015. godine nastavila se ove godine i na području BiH koja ju je, nažalost, dočekala nespremno. Krizu su prvenstveno obilježili brojni politički skandali te nespremnost državnih institucija u čiju isključivu nadležnost spada i briga za izbjeglice. Naime, državne institucije su pritekle u pomoć tek nakon raznih
Pročitaj više +27 Jula 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Komparacija: Izvještaj EK o BiH i Alternativni izvještaj Inicijative za EU integracije

Evropska komisija je 17.4.2018. godine objavila „Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu“ (Izvještaj EK). Ovaj Izvještaj objavljen je u trenutku kada Evropska komisija radi na pripremi Mišljenja o osnovanosti zahtjeva BiH za članstvo, a na osnovu odgovora na Upitnik Evropske komisije. Izvještaj EK je, dakle, privremeni izvještaj i sadrži ažurirani opis stanja u
Pročitaj više +25 Jula 2018 By UkljucisEU in Vijesti

U hotel Sedra u Cazinu useljeno 16 migrantskih porodica

U sportsko-turistički kompleks Sedra u cazinskom naselju Ostrožac danas je stiglo 16 migrantskih porodica, tačnije 63 osobe, iz Velike Kladuše, a tokom dana očekuje se dolazak još 8 porodica iz Bihaća. Nakon što su predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) nedavno potpisali ugovor sa menadžmentom hotela Sedra u Cazinu o privremenom smještaju migrantskih porodica iz

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP