Vijesti

Pročitaj više +26 Septembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Banjaluka: Novinari i istoričari o kulturi sjećanja

U BiH, ali i regionu, ne postoji saglasnost u novinarskoj zajednici na koji način bi novinari trebalo da izvještavaju o temama koje se tiču ratne prošlosti i ratnih zločina činjenih na prostoru na kojem žive. To je jedan od zaključaka debate koja je uslijedila nakon novinarskog panela “Ko doprinosi uzajamnom povjerenju” na konferenciji “Kultura sjećanja”
Pročitaj više +20 Septembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Diskusija u Banjaluci: Dokle smo stigli sa ekonomskim reformama?

Ključni problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava su loša poslovna klima, previše državne kontrole nad ekonomijom i “prokletstvo korupcije”, smatra ambasadorka SAD u BIH, Morin Kormak. Na panelu o potrebi nastavka socio-ekonomskih reformi, koja je organizovana u saradnji sa delegacijom EU u BIH  u Banjaluci,  Kormak je naglasila da cilj diskusije nije samo
Pročitaj više +13 Septembra 2018 By UkljucisEU in Vijesti

Završni izvještaj: Uključimo žene u promjene!

Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i fondacija Kvinna till Kvinna, predstavili su  u Sarajevu ključne nalaze zajedničke inicijative ‘Uključimo žene u procese promjena’. Od pokretanja inicijative u decembru prošle godine do danas utvrđeno je da su žene i dalje nedovoljno zastupljene u politici

BiH u EU

Upitnik EK

Evropska komisija koristi Upitnik kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet. Upitnik za BiH sadrži 3242 pitanja. Rok za odgovore je 31. maj 2017. godine

Pregovori o pristupanju

Pregovori o članstvu su pregovori koje država kandidatkinja vodi s državama članicama Evropske unije o uslovima pod kojima će postati punopravna članica Evropske unije.

Pregovaračka poglavlja

Država koja želi da postane članica Evropske unije napreduje ka članstvu pregovaranjem po poglavljima. BiH u procesu pregovaranja očekuju 34 poglavlja.

Preporučujemo

TOP