Brisel-Jula 2017 godine, Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije  žena (CEDAW Komitet) usvojio je novu Generalnu preporuku, koja se nastavlja na prethodni ključni dokument Generalna preporuka 19. Generalna preporuka 35 (GR 35) se oslanja na preporuku 19 iz 1992 . godine koja se takođe tiče nasilja nad ženama, te pruža jaku referencu i alat za
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj redovnoj sjednici primilo k znanju Izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije. “Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u saradnji s Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH,

U kom pravcu ide Evropska unija?

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker juče je pred državama članicama Evropskog parlamenta u Strazburu održao godišnji govor  članicama Unije, prezentujući svoje prioritete za narednu godinu i opisujući njegovu viziju o tome u kom pravcu bi se Evropska unija do 2025. godine mogla razvijati. Predstavio je i Mapu puta za više Ujedinjenu, Jaču i više Demokratsku uniju.
Vlada Engleske odbacila je svih šest prijedloga za povećanje učešća žena u parlamentu, prethodno pripremljenih od strane poslanica Donjeg doma i komiteta za ravnopravnost, uključujući i prijedlog za uvođenje novčanih kazna za partije koje ne biraju dovoljno žena kao kandidata. Predsjednica odbora za jednakost, Maria Miller, istakla je da je taj odgovor pokazao nedostatak ambicija od
TOP