U saradnji sa Pravnim fakultetom u  Banjaluci, HCA Banjaluka obilježio je Dan ljudskih prava kroz dvije interesantne, studentske radionice.  U okviru projekta “Ženska i ljudska prava i EU integracije”, studenti koji su, ujedno, i dio Pravne klinike, predstavili su radove iz oblasti ženskih prava i EU integracija koji su objavljivani i našem portalu. Tema: položaj
Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz process EU integracija, publikacija je koju je sačinila BiH Ženska zagovaračka grupa. Ovim dokumentom je utvrđeno 5 najvažnijih pitanja koja stoje na putu ostvarenju ženskih prava u BiH i koja doprinose kontinuiranoj diskriminaciji žena po rodnoj osnovi. Takođe, dokument sadrži i četiri seta preporuka, a posebno je istaknuta preporuka za osiguranja
Usvajanje Istanbulske konvencije, a naročito njena ratifikacija u pojedinim zemljama regiona izazvala je buru različitih komentara i oprečnih mišljenja. Čini se da  ipak većina tih stavova potiče od paušalnih ocena ovog dokumenta i iznenađujuće odbojnosti prema temeljnijem regulisanju prava žena unutar više grana prava. Bilo kako bilo, Bosna i Hercegovina je ratifikovala ovu konvenciju, iz
U organizaciji Helisnškog parlamenta građana Banjaluka i Inicijative za monitoring EU integracija, u Sarajevu je održan još jedan trening čija je ključna tema bila kako zagovarati kod EU insatitucija. Zahvaljujući bogatom iskustvu trenerice Suzane Jašić, jedne od osnivačica hrvatskog Gonga, predstavnici više od 15 nevladinih organizacija, članica Inicijative, imali su priliku da se, kroz odlično
TOP